o; padding: 15px; background: url('img/menu.gif');"> Prawa autorskie.